Durant l’entrevista, Pep Sala explica anècdotes sobre Sau a Asha Miró i recorda la seva etapa musical amb Carles Sabater. Pep Sala toca molts altres atemes durant el programa, com la seva passió per la gastronomia o els seus nous projectes.

Veure l’entrevista.